ontwikkeling lesmateriaal

Lesbrieven bij een variant van het spel Set

wiskunde – niveau: havo/vwo klas 2 t/m 6
Interactieve oefeningen over wiskundige functies en kansen ter bevordering van de integratie van blinden en slechtzienden in het reguliere onderwijs.
Variant van het spel Set, bestaande uit houten blokjes met wiskundige figuren in verschillende texturen (zacht, glad en ruw).
Ontwikkeld n.a.v. een voorstel van Annemiek van Leendert (medewerker van Visio).

Flitskaarten en ganzenbord met Engelse woorden/zinnen

Engels – niveau: vmbo/havo/vwo klas 1 t/m 6
Activerend lesmateriaal voor het oefenen van Engelse grammatica (o.a. woordvolgorde en zinsbouw) en voor het leren van Engelse (signaal)woorden die veel voorkomen in examenteksten en/of brieven (ter bevordering van de lees- en schrijfvaardigheid).

Eierdozen met kleurkaarten

rekenen – niveau: basisschool 
Visueel lesmateriaal ter versterking van het inzicht in het tientallig stelsel. 
Dit materiaal kan gebruikt worden bij optellen, aftrekken, verdubbelen en halveren.
Daarnaast kunnen de tafels van 2, 5 en 10 inzichtelijk worden gemaakt.