diensten

Persoonlijke begeleiding op maat

In principe staat de leerling centraal bij de begeleiding. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreek ik samen met u wat de hulpvraag is en hoe mijn begeleiding daar het beste op aan zou kunnen sluiten. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van resultaten op school, het aanleren van succesvolle leerstrategieën, het bijspijkeren van lesstof, het leren plannen en structureren van huiswerk en/of het stimuleren van persoonlijke groei. Daarnaast kan de begeleiding bestaan uit coaching, talentontwikkeling en/of remediërende zorg. Het doel van de begeleiding is dat de leerling verder komt in zijn/haar ontwikkeling. Hierbij pas ik vaak verschillende werkvormen toe die gericht zijn op interactief leren. Tijdens de begeleiding is er ruimte voor persoonlijke aandacht.
De begeleiding is niet alleen bestemd voor leerlingen van de lagere en middelbare school, maar ook voor studenten van het middelbaar of hoger onderwijs.

Aanbod
  • Individuele leerlingbegeleiding
  • Bijles wiskunde, rekenen en Engels
  • Remedial teaching / pre-teaching
  • Groepstrainingen en examentraining 
  • Brugklasbegeleiding
  • Vakgerichte ondersteuning
  • Onderwijskundig advies
  • Cursussen en workshops
  • Ontwikkeling lesmateriaal